Welkom bij Y-Challenge

Praktijk voor positieve psychologie

Verzuim en re-integratie

Bij kort verzuim is er meestal niet veel aan de hand. Is er echter sprake van langdurig verzuim, dan speelt landelijke wetgeving en het verzuimbeleid van de werkgever een grote rol. 

Werkgever en werknemer worden geacht samen te werken en datgene te doen om hervatting, waar mogelijk, te bespoedigen. Is er sprake van verzuim dat een jaar of langer duurt, dan zal actiever worden ingezet op ondersteuning, gericht op hervatting in eigen werk of elders. Een en ander hangt af van de resultaten van onderzoek naar arbeidsmogelijkheden.

Een verzuimtraject kan veel onrust geven. Onduidelijkheid, onzekerheid, eisen of verwachtingen van partijen kunnen tot extra stress leiden. Een onafhankelijke partij kan verlichting geven. Samen kunnen we op een rij zetten wat er speelt en werken aan duidelijkheid. Dit helpt om grip op de situatie te krijgen. Ook is ondersteuning mogelijk als er behoefte is aan intensiever ondersteuning gericht op werkhervatting.

Bezoekadres:

Vroonweg 10
3247 CG Dirksland

Contact

info@y-challenge.nl
06-52286366

Gegevens

KvK. nr: 24453503
AGB-Code
Op aanvraag