Welkom bij Y-Challenge

Praktijk voor positieve psychologie

Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen

In het verleden heb ik mij 15 jaar lang ingezet in de zorg voor een gedegen verzuimbeleid en arbo-beleid, het omlaag brengen van verzuimpercentages en adequate zorg en begeleiding door en voor personeel. Met name het laatste is een belangrijke sleutel bij het voeren van preventief beleid.  

Door alert te zijn op signalen van medewerkers en goed te luisteren naar wat er leeft en speelt, wordt belangrijke informatie verkregen. Waar mogelijk is van belang als organisatie hierin actie te ondernemen, bijvoorbeeld in de vorm van facilitering, training, coaching of beleidsinterventies. Medewerkers die zich erkend en gehoord worden, zullen minder stress ervaren. Ook een goede werksfeer en onderling vertrouwen zal zich zeker terug verdienen. Natuurlijk heeft een medewerker een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om welzijn. Als organisatie is het mogelijk actief in te zetten op bewustwording hiervan door gerichte initiatieven. 

Meer weten? Neem contact op voor een oriënterend kennismakingsgesprek.  

Verzuimbegeleiding

Niet alles is te voorkomen. Zorg bij ziekmelding vanaf het begin voor goede begeleiding en houdt de regie bij langduriger verzuim zodat adequate afstemming tussen partijen plaatsvindt en zorgvuldig wordt gedocumenteerd volgens de wettelijke eisen. Desgewenst kan ik begeleiding bieden om het verzuimbeleid éénduidig en systematisch een plaats te geven en om het casemanagement adequaat in te vullen. Houd ook in de gaten dat zo nodig tijdig vervolgactie wordt ondernomen. Het kan veel kosten besparen. 

 

Bezoekadres:

Vroonweg 10
3247 CG Dirksland

Contact

info@y-challenge.nl
06-52286366

Gegevens

KvK. nr: 24453503
AGB-Code
Op aanvraag