Welkom bij Y-Challenge

Praktijk voor positieve psychologie

Teamontwikkeling

Samen werken aan eenzelfde doel, maar vanuit ieders persoonlijke kracht en kwaliteit. Dat is het ideale plaatje, maar betekent wel een investering. Onderling vertrouwen en goede communicatie is een voorwaarde. Daarnaast kan als team gebouwd worden aan een setting waarbij ieders kwaliteit het beste wordt benut. 

Training

Trainingen worden altijd afgestemd op de groep met vooraf duidelijk geformuleerde doelen. Thema’s kunnen zijn: omgaan met en implementeren van verandering, ontwikkelingsgericht denken, authenticiteit, verantwoorde-lijkheden delen, communicatieve vaardigheden aanscherpen en verbinding tussen collega’s en disciplines versterken. Dit alles ten gunste van korte lijnen, meer vertrouwen in elkaar en optimaal gebruik van beschikbare expertise.

Intervisie

Intervisie is een specifieke vorm van deskundigheidsbevordering. Het ligt aan het vakgebied of intervisie als instrument kan worden ingezet. Gebruikelijk is om bij intervisie werkproblemen in te brengen en ervaringen en expertise te delen. Daarbij wordt zelfreflectie gestimuleerd en het komt de samenwerking ten goede. Om intervisie effectief en doelmatig in te kunnen zetten is structuur en begeleiding nodig. Deze kan ik naar behoefte voor korte of langere tijd bieden.

Training 

Onder leiding van Yvonne Groenendijk hebben wij gewerkt aan verbetering van de communicatieve vaardigheden en het ontwikkelen van het groepsproces. Resultaat van deze bijeenkomsten: opener werksfeer, meer inzicht in eigen persoonlijkheid en de reactie van de ander daarop, meer benutten van individuele kwaliteiten, meer humor op de werkvloer, minder arbeidsverzuim. Door de oplossingsgerichte benadering van Yvonne zien wij meer kansen en mogelijkheden als groep.

Team zorgcentrum

Bezoekadres:

Vroonweg 10
3247 CG Dirksland

Gratis
parkeergelegenheid

Contact

info@y-challenge.nl
06-52286366

Gegevens

KvK. nr: 24453503
BTW-ID: NL001620863B39