Welkom bij Y-Challenge

Praktijk voor positieve psychologie

Re-integratie 

Bij langdurig ziekteverzuim kan veel onduidelijkheid ontstaan. Het kan onzeker en angstig maken richting de toekomst. Ook kan er sprake zijn van financiële onzekerheid. Dit alles vraagt om begrip en emotionele ondersteuning. Maar ook om praktische (her)oriëntatie op mogelijkheden.

Ik kan ondersteunen om meer inzicht te krijgen en mogelijkheden te onderzoeken om op positieve wijze met de situatie om te gaan. We kijken ook wat nodig is om tot nieuw perspectief te komen.

Zodra het eerste ziektejaar bijna om is en er op dat moment onvoldoende zicht is op werkhervatting binnen de organisatie in eigen werk, dan wel aangepast of ander werk, dan start vaak een intensiever begeleidingstraject (1e/2e spoor). Hoe ziet zo’n traject bij Y-Challenge er uit?

Ik kan een doelgericht en praktisch programma bieden dat al snel de blik kan richten op nieuwe mogelijkheden. Oplossingsgerichte individuele sessies in combinatie met één of meer trainingsmodules blijken krachtig, efficiënt en effectief. Na een intake en haalbaarheidsanalyse wordt vooraf een trajectplan opgesteld. Het blijft te allen tijde maatwerk.

 

Organisaties 

Begeleiding & Trajectaanbod

h

Door de persoonlijke benadering voelde ik mij snel op mijn gemak. Ik kon mijn verhaal goed kwijt. Gaande de gesprekken ben ik meer over mijzelf en aan mijzelf gaan denken. Hierdoor heb ik meer zelfvertrouwen gekregen en weet beter hoe te handelen om overbelasting te voorkomen.

Bezoekadres:

Vroonweg 10
3247 CG Dirksland

Contact

info@y-challenge.nl
06-52286366

Gegevens

KvK. nr: 24453503
AGB-Code
Op aanvraag